søndag den 24. januar 2010

Apropos manifester...


Ti Teser om Tidsskrifter

1. »Kunstens virkemiddel er underliggørelsens virkemiddel og den vanskeliggjorte forms virkemiddel, som øger vanskeligheden og længden af perceptionsprocessen, for i kunsten er perceptionsprocessen et mål i sig selv og må derfor forlænges.«

2. »Kultur er ikke et emne eller et område. Kulturjournalistikk er en tone, en atmosfære, en måte å se virkeligheten på.«

3. »If I were black, and I lived here/ I'd want to be a big man in the FBI or the CIA/ But as I'm not – and of course I don't/ And as I'm free – white and twenty-one/ I don't need more power than I've got/ Except for some times when I'm broke.«

4. »Omgangen med kultur skaber kunnen, mens forbruget af massekultur ikke efterlader sig spor; den formidler en slags erfaring, som ikke kumuleres, men regredierer.«

5. »Via vægten af det samlede journalistiske felt, hviler økonomien tungt på alle de kulturelle produktionsfelter.«

6. »Nothing that is initially of interest to more than seven people can ever change the consciousness of the masses.«

7. »A piece of paper with nothing on it has a definite economic value. If you print a poem on it, this value is lost.«

8. »Du må gå til kroppen, til sangen, til glæden ved den litterære aktivitet, før du overhovedet kan begynde at ‘bruge’ litteraturen til noget som helst. Når folk kalder Joyce og f.eks. hans »Wake« arrogant, er det dette, de glemmer: Det her er en mulighed, kære ven, en satans generøs mulighed for din fantasi og din hjerne og din krop – ja, du kan gerne læse det højt.«

9. »Formidling af litteratur, over hele landet og til alle læsere – også dem for hvem al litteratur er smal.«

10. »Definisjoner// En levende mann på en levende hest møter en/ levende kvinne som holder en levende hund i bånd.// Den svarte kjolen eller den hvite kjolen? Store/ sko eller små?«


- Manifest skrevet i forlængelsen af STANDARTs relancering, publiceret i Verbale Pupillers udstillingsantologi, 2009.

Ingen kommentarer: