søndag den 31. januar 2010

fredag den 29. januar 2010

Nat i Hornsbjærge

søndag den 24. januar 2010

Apropos manifester...


Ti Teser om Tidsskrifter

1. »Kunstens virkemiddel er underliggørelsens virkemiddel og den vanskeliggjorte forms virkemiddel, som øger vanskeligheden og længden af perceptionsprocessen, for i kunsten er perceptionsprocessen et mål i sig selv og må derfor forlænges.«

2. »Kultur er ikke et emne eller et område. Kulturjournalistikk er en tone, en atmosfære, en måte å se virkeligheten på.«

3. »If I were black, and I lived here/ I'd want to be a big man in the FBI or the CIA/ But as I'm not – and of course I don't/ And as I'm free – white and twenty-one/ I don't need more power than I've got/ Except for some times when I'm broke.«

4. »Omgangen med kultur skaber kunnen, mens forbruget af massekultur ikke efterlader sig spor; den formidler en slags erfaring, som ikke kumuleres, men regredierer.«

5. »Via vægten af det samlede journalistiske felt, hviler økonomien tungt på alle de kulturelle produktionsfelter.«

6. »Nothing that is initially of interest to more than seven people can ever change the consciousness of the masses.«

7. »A piece of paper with nothing on it has a definite economic value. If you print a poem on it, this value is lost.«

8. »Du må gå til kroppen, til sangen, til glæden ved den litterære aktivitet, før du overhovedet kan begynde at ‘bruge’ litteraturen til noget som helst. Når folk kalder Joyce og f.eks. hans »Wake« arrogant, er det dette, de glemmer: Det her er en mulighed, kære ven, en satans generøs mulighed for din fantasi og din hjerne og din krop – ja, du kan gerne læse det højt.«

9. »Formidling af litteratur, over hele landet og til alle læsere – også dem for hvem al litteratur er smal.«

10. »Definisjoner// En levende mann på en levende hest møter en/ levende kvinne som holder en levende hund i bånd.// Den svarte kjolen eller den hvite kjolen? Store/ sko eller små?«


- Manifest skrevet i forlængelsen af STANDARTs relancering, publiceret i Verbale Pupillers udstillingsantologi, 2009.

torsdag den 21. januar 2010

Hørt!

8. Vi ønsker os overskud, overraskelse, lyst og kraft, ærlighed, humor, aggression.

9. Vi ønsker os stærke grupperinger og fraktioner, vi ønsker os litterære fejder, vi ønsker os nogen at være uenige med, der selv har noget på spil, nogen, der selv kan noget, nogen, der selv vil noget - andet.

- Martin Glaz Serup i Informations manifest-enquete, 21. januar, 2010. [Læs også Martins eget oplæg til manifestet her]

Pistolettos spejle


Litteraturen skal skyde spejlet i stykker, som kunsteren Pistolettos enorme ødelagte spejle på Biennalen i venedig 2009 [...].


- Merete Pryds Helle i Informations manifest-enquete, 21. januar, 2010.

tirsdag den 19. januar 2010

Att börja prata om sina egna värden igen

För egen del tror jag lika mycket på marknaden som jag tror på bananföretaget Doles demokratiska och humanistiska godhet. Så länge man låter litteraturdiskussionen styras av ekonomiska intressen kommer kvalitetslitteraturen vara deppig förlorare. Alltid. [...]
När det gäller litteratur, som är det enda område där jag har något kunnande och någon insyn, handlar det bland annat om att börja prata om sina egna värden igen. Litteraturen bortom listorna, författarporträtten och försäljningssuccéerna. Kritiken, som inte alls är så mycket ett värdeomdöme som den är en läsning, en problematisering, en kontextualisering och ett försök att se verket som något mer komplext än pappersmassa mellan pärmar.

- Anna Hallberg i Dagens Nyheter, 7. januar, 2009.

mandag den 18. januar 2010

Franks mellemregninger

Hvad et litterært jeg er, er ikke lige sådan at gøre rede for. Et krav, man under alle omstændigheder kan stille til et sådant, er, at forfatteren er i besiddelse af en litterær bevidsthed. Et krav, der blandt andet indebærer, at forfatteren er bevidst om, at det er et stykke litteratur, han er ved at skrive, og lader dette komme til udtryk i teksten. Man kunne måske tale om en form for mellemregninger – at det ikke er nok bare at slynge nogle påstande ud, men at man også må forholde sig til, hvad der rent faktisk bliver sagt, og i Franks poesi optræder disse mellemregninger i ekstrem grad.

- Peter Højrup om Niels Franks poesi, STANDART #4, 2009.

torsdag den 14. januar 2010

Isgrøden, solbelyst


lørdag den 9. januar 2010

Sammenlægningsradikalisme

Der er ingen tvivl om, at alle 6 redaktioner bør slås sammen - og det så hurtigt som muligt! Tænk hvilken drøm af et tidsskrift, der kunne komme ud af det (og lad så være med at tænke på psykoser og nedbrud, mord og selvmord blandt redaktionsmedlemmerne)!
  Opskriften er nogenlunde således: Man tager Den Blå Port og gør det flere gange tykkere, idet man lærer af Kritik og Passage, at nogle af artiklerne godt må være længere, men man holder fast i, at de ikke må være tyndere, og slet ikke fyldt med luft. Selvfølgelig skal teksterne være syngende velskrevne, og det er de også, når man kun tager det bedste fra bunken. Fra Den Blå Port og Bogens Verden lærer man at tage de litterære bidrag alvorligt som mere end illustrationer, og man lader de høje krav fra både teori og litteratur smitte af på hinanden. Fra Passage supplerer man med tårnhøj abstraktion, hvad man afbalancerer med et anstrøg af den jordbundne anvendelighed fra Dansk Noter. Fra Kritik tager man anmeldelses- og debatsektionen, og endelig låner man af Synsvinklers vitale åbenhed overfor nye akademiske skribenter.
  Hvis fusionen mod forventning ikke går igennem, kan man selvfølgelig også bare tage imod det hele og læse sit eget tidsskrift frem.

- Tomas Thøfners tidsskriftsanmeldelse, STANDART #4, 2009.

Middagskontor


Med hilsen til Martin i det finske...

søndag den 3. januar 2010

Winter Symphony

I anledningen af sneens insisteren, synes en symfonisk hyldest på sin plads - her leveret af den engelske trio "Hong Kong in the 60s" i form af en lo-fi-coverversion af et gammelt (og tilsyneladende ret obskurt) Beach Boys-nummer...