onsdag den 26. august 2009

Nostalgi?

[Arbejdsgruppen foreslår] at der, såfremt pressens litteraturkritik reduceres yderligere, ydes tilskud til etablering og drift af et egentligt litterært tidsskrift […], der kan fungere som forum for egentligt litterær kritik og sikre den kvalificerede og langsigtede meningsdannelse om (især dansk) litteratur, der ikke længere varetages af tidsskrifter og dagspresse.

- Bøger i Danmark, Bogudvalgets betænkning, 1983.

Ingen kommentarer: