onsdag den 8. juni 2011

Symbolsk vs. materiel magt

At elitisme [...] er et hyklersk begrep, synes åpenbart nok: "Ingen ville komme til å kalle en storkjeftet firestjerners general for elitist, selv om han kommanderer en hær; ikke mer enn man ville bruke ordet om en eiendomshai som leier Rod Stewart til å hylle seg på 60-årsdagen. Kultur, og ikke makt, bestemmer hvem som oppnår epiteten."
Også i Norden har elitisme blitt et skjellsord rettet mot dem som søker seg utover den middelkulturelle fellessfæren, heller enn en betegnelse på materiell makt og innflytelse. [...] I et stort materiale av intervjuer med representanter for den høyt utdannede middelklassen, kommer det fram at lite er så støtende som kulturelle dommer. Det er tilsynelatende viktigere å få bukt med den symbolske makten enn med den materielle. I Expressen skriver [Håkan] Lindgren: "Enligt LO växer löneskillnaderna som om vi vandrade baklänges genom 1900-talet. 1950 tjänade de bäst betalda företagsledarna 26 industriarbetarlöner, 1980 var de nere i nio, 1995 hade lönegapet återvänt till 1950 års nivå, och 2007 tjänade de i snitt 50 arbetarlöner var. Men vill man hitta en verkligt upprörd opinion ska man studera läsarkommentarerna till artiklar om kultureliten [...]".

- Leder, Vagant #2/2011.

Ingen kommentarer: