lørdag den 13. marts 2010

"Bliv et tiltag bliv en opdrift..."

.

Vær din forskel. Aftag.

Vær dit forkøb lev med dig befolk dig slå dig ned og bladr

Bliv et tiltag bliv en opdrift, snurretoppen, træk dans vrid dig
bland
dig bliv
dig elsk dig elsk mig

Væk mig. Vær en del af dig der deler sig. Forbrænd dit jeg
blandt andres
ligeså meget jeg

- Christian Bjoljahn, Til dig, 2010.

Ingen kommentarer: