mandag den 12. oktober 2009

Dumheden er smuk på denne tid af året...

Just som man troede, at Hvedekorn nu endegyldigt havde ladet sig transformere til en art metareferentiel performance-art på den Bukdahlske blog, dumper nr. 2/2009 endelig ind ad brevsprækken. Det må man glæde sig over – ikke mindst fordi det forhåbentligt betyder at også nr. 3 og 4 er på vej, og at vi dermed måske kan se frem til en tid med Hvedekorn som månedlig publikation?! Derudover har undertegnede forfattet 9 postulater til bladet...

Ingen kommentarer: