fredag den 16. oktober 2009

Alt godt,

Han er røsten i samfundsdebatten og chefen, der »orienterer« sine medarbejdere om ændringer på avisen og slutter sine e-mail med ordene »Alt godt, Tøger «. Det er hans særlige signatur. For også herinde lever de primitive magtstrukturer, der eksisterer selv i organisationer, der bryster sig at være åbne, moderne og uhierarkiske. Også herinde trives ikkeverbaliserede regler såsom: Der er kun én, der kan skrive sådan. »Alt godt «. Det skal selvfølgelig forstås som et ønske. Jeg ønsker jer alt det bedste. For Tøger Seidenfaden er et venligt menneske. Men nogle gange kan man ikke undgå at læse de to ord som en konstatering. Kom, nu er det den vej, vi går alle sammen. Sådan er det.

- Politiken-interview med Politikens egen Pater familias, Tøger Seidenfaden (som undertegnede tilsyneladende (og skræmmende nok) deler signatur med).

Ingen kommentarer: