mandag den 18. oktober 2010

Hejinian i Cottage Grove...

Vægten (i ’bourgeois tekstens realisme’) ligger på skriftens indhold (plot, karakter, tema) og alt, hvad der tilslører læserens opfattelse af det, fjernes. Det er den illusoriske ’realisme’, der foregiver at vise os, ikke skrivning eller sprog eller tekst, men uformidlet virkelighed. Det sidste den ønsker at minde os om, er den menneskelige verdens allestedsnærværende formidlende kræfter. Den er, i sig selv, en leverandør af eskapisme. Og en ansvarlig nutidig forfatter er sjældent tilhænger af eskapisme. Men det ville være opblæst at nægte, at eskapisme, forkasteligt som det sikkert er, kan levere forskellige former for nydelse; og nydelse er ikke forkasteligt.

- Lyn Hejinian interviewes på Cottage Grove; et spritnyt online tidsskrift, hvis første udgave er viet til en række Language-digtere.

Ingen kommentarer: